Bộ sưu tập du lịch

Nhà nước ta xác định du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp qan trọng mang nội dung văn hóa sâu sắc, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao. Phát triển du lịch bền vững, theo quy hoạch, kế hoạch, bảo đảm hài hoà giữa kinh tế, xã hội và môi trường; phát triển có trọng tâm, trọng điểm theo hướng du lịch văn hoá - lịch sử, du lịch sinh thái; bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị của tài nguyên du lịch

Từ khóa: tài liệu du lịch,các điểm tham quan du lịch,kinh tế du lịch,các hình thức du lịch,du lịch sinh thái

9 Tài Liệu | Chia sẻ: tailieu_ktktld | Ngày:03/08/2012 | Lượt xem:1471 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0

Đăng nhập để bình luận