Đề tài: " TRIẾT HỌC VỚI TƯ CÁCH LỊCH SỬ TRIẾT HỌC (HỘI NGHỊ BÀN TRÒN VỀ CUỐN SÁCH CỦA V.V.XÔCÔLỐP “NHẬP MÔN LỊCH SỬ TRIẾT HỌC”) (Tiếp theo kỳ trước) "

V.V.Vaxiliép: Tôi rất vui khi được phát biểu vài lời về cuốn sách mới xuất bản của V.V.Xôcôlốp và về những tư tưởng mà cuốn sách này đã gây sự chú ý đối với tôi. Đọc xong cuốn sách, trước hết, tôi thấy mừng về sự sáng tạo của tác giả. Chúng tôi thường gọi V.V.Xôcôlốp là cha cố của Khoa Triết MGU, nhưng về nhiệt huyết khoa học, nếu có thể nói như vậy, thì ở ông, còn cao hơn nhiều các nhà khoa học trẻ. Cuốn sách này thực sự là một sáng tạo mới, trong đó tác giả đã đưa ra một hệ thống độc đáo về sự kiến giải quá trình lịch sử triết học. Dĩ nhiên, các yếu tố của hệ thống đó đã rõ, nhưng tổ

Từ khóa: báo cáo khoa học, nghiên cứu khoa học, tiểu luận triết học, tư tưởng hồ chí minh, chủ nghĩa Mác Lênin

pdf 13 trang | Chia sẻ: tailieu_ktktld | Ngày:15/08/2012 | Lượt xem:129 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận