KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN

Các Mác sinh ngày 5 - 5 - 1818 ở Tơ-ri-e (Trier), tỉnh Ranh, nước Phổ. Bố của C. Mác là luật sư Heinrich Marx, người gốc Do Thái. Mác học đại học ở Trường Đại học Bonn, năm sau (1838) thì chuyển sang học ở Trường Đại học Berlin. Mác tốt nghiệp tiến sĩ triết học tại Trường Đại học Jena (4-1841).

Từ khóa: phương pháp luận, chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm, chủ nghĩa xã hội, tồn tại xã hội

ppt 33 trang | Chia sẻ: tailieu_ktktld | Ngày:02/08/2012 | Lượt xem:91 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận