NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN

Mục tiêu của người học cần đạt được về kiến thức và kĩ năng: Nêu được khái niệm chủ nghĩa Mác – Lênin và 3 bộ phận cấu thành. Hiểu được những điều kiện, tiền đề ra đời của chủ nghĩa Mác – Lênin Nắm được đối tượng, phương pháp, mục đích và yêu cầu nghiên cứu, học tập môn học. Phân tích được vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin với thực tiễn phong trào cách mạng thế giới.

Từ khóa: nguyên lý triết học, triết học cơ bản, cách mạng thế giới, học thuyết mac lenin, cách mạng thế giới

doc 195 trang | Chia sẻ: tailieu_ktktld | Ngày:02/08/2012 | Lượt xem:64 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận