TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam ta đang ngày một tiến lên
sánh vai cùng các cường quốc năm châu, đang dần khẳng định vị thế của mình với
thế giới về một nền độc lập , tự do, dân chủ .
Để đạt được thành quả này là cả một quá trình đấu tranh gian khổ với những hy
sinh mất mát không thể bù đắp được của bao thế hệ cha ông ta. Và để có được
nền độc lập dân chủ của nước nhà thì ngoài sự cống hiến, hy sinh của cả một dân
tộc, còn có những người con kiệt xuất với phẩm chất anh dũng, kiên cường,
không sợ khó, sợ khổ, sẵn sàng hy sinh cho tổ quốc.

Từ khóa: tư tưởng Chính trị, Lý luận pháp luật, nhà nước pháp quyền, chủ nghĩa xã hội, quyền lực nhà nước, tiểu luận chính trị

doc 38 trang | Chia sẻ: tailieu_ktktld | Ngày:15/08/2012 | Lượt xem:154 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận